پیدا

بغض هایِ بی مخاطب

درخواست حذف اطلاعات

دلم برای آدم های #تنها می سوزد ...
آن دسته #آدم هایی که برای خودشان آنقدر ارزش قائلند که #هر ی را لایقِ ه نی نمی دانند ...
همان هایی که #حریمشان ، حرمت دارد ...
دلم برای #بغض هایِ بی مخاطبشان می گیرد ...
دلم برای #لبخند و #شیطنت های تبعید شده شان می سوزد ...
این آدم ها #اشتباه نکرده اند ...
#لیاقتشان هم تنهایی نیست ... !
ما #گنا اریم ...
نباید جوری می شدیم که حالا ؛
تنهایی شان را به #حضورِ ما ترجیح دهند ...

#نرگس_صرافیان_طوفان